psihološka procjena

Psihološka procjena služi za evaluaciju razvoja dječje igre, mišljenja, učenja i ponašanje i uključuje promatranje djeteta, razgovor s roditeljima, razgovor s djetetom te testiranje standardiziranim psihologijskim instrumentima. Ovisno o dobi djeteta, procjenjuje se više različitih područja razvoja: psihomotorni razvoj, opća intelektualna sposobnost, razvoj jezika i govora, pamćenje i učenje, pažnja i koncentracija, motorički razvoj i socioemocionalni razvoj.  Procjena se provodi u tri susreta, a ovisno o potrebi i više, koji uključuju razgovor s roditeljima i djetetom, zatim testiranje i samu procjenu te savjetodavni rad s roditeljima i davanje mišljenja o provedenom testiranju sa smjernicama i uputama za daljnju obradu ili terapiju (ukoliko je potrebno).

U Centru Lanterna provodimo psihološku procjenu djece i mladih od 3 do 15 godina i to u situacijama: 

  • sumnje na odstupanje u razvoju, ili određenim područjima razvoja
  • polaska djeteta u školu
  • stresnih ili traumatskih iskustava djeteta
  • naglih promjena u ponašanju (primjerice nezainteresiranosti, povlačenja, značajnog pada školskih postignuća, promjene u apetitu ili spavanju)
  • praćenja razvoja djeteta