individualna psihoterapija

 

Psihoterapija  je pomagačka  profesija, a bavi  se dijagnosticiranjem, razumijevanjem i planskim tretmanom psihičkih poteškoća i smetnji ponašanja pojedinca.  Za psihoterapiju je specifično da se tretman odvija kroz odnos terapeuta i klijenta. Klijent i terapeut su ravnopravni u terapijskom odnosu te je za uspjeh psihoterapije upravo jako važan partnerski odnos koji se temelji na povjerenju. Rad za vrijeme terapijskog procesa podrazumijeva aktivno sudjelovanje i terapeuta i klijenta kako bi se postigli zajednički dogtovoreni terapijski ciljevi.

Humanistički orjenitrane psihoterapije su za sve ljude koju u nekom trenutku života se osjećaju loše, osamljeno, kada upadnu u krizu, razviju (psihosomatske) simptome koji ih ometaju u svakodnevnom funkcioniranju ili mehanizme obrane koji ih sprječavaju za razvoj punine odnosa. Ponekad osobe samo tragaju za nekim odogovrima ili žele povećati kvalitetu svog života. Svaka osoba tijekom cijelog svog života može još dodatno rasti, razviajti se, učiti, rješavati probleme, donositi kvalčitetnije odluke, biti svjesnija, slobodnija ,... Terapeut je stručnjak koji je u njenim ciljevima usmjerava i podržava.

Kroz terapijski odnos osoba uči o sebi, svojim emocijama, osvještava svoje unutarnje prepreke i razvija nove vještine važne za uspostavljanje i održavanje odnosa. U psihoterapiji osoba dobiva podršku za svoj razvoj, kako ne bi bila sama u krizi ili teškom stanju u kojem se nalazi, dobiva mogućnost da u sigurnom i povjerljivom okruženju preispituje dosadašnje odluke i vrijednosti i uvježbava vještine i ponašanja koja još ne može u svakodnevnom okruženju.

Prilikom prvog susreta na individualnoj psihoterapiji, terapeut upoznaje klijenta sa svojim načinom i metodama rada, a klijent upoznaje terapeuta sa svojim razlogom dolaska i anamnestičkim podatcima, postavljaju se osnovni okviri susreta, najčešće je to 60min jednom tjedno.