Novosti i obavijesti

O psihoterapiji...

Geštalt

Gestalt psihoterapija je humanistički psihoterapijski pravac, koja ima niz oblika i podvrsta: individualna i grupna psihoterapija, terapija za djecu, terapija parova i obiteljska terapija, coaching.

sav tekst...

Realitetna

Realitetna terapija je psihoterapijski pristup u kojem se terapeut kroz proces samoprocjene, a preko teškoća koje klijent izražava i navodi, povezuje s klijentom.

sav tekst...

Terapija igrom

Terapija igrom je terapijski pristup koji se temelji na razvojnim postavkama, odnosno polazi od činjenice da je igra najprirodniji način izražavanja i učenja djece.

sav tekst...