Ana Sambolek

Po završetku studija psihologije započela sam prve radne korake kao školski psiholog. Ubrzo sam uvidjela da za rad s ljudima, a osobito djecom mi je potrebno još mnogo znanja, vještine i rada na sebi kako bi čovjeka promatrala kao cjelovito biće i  pihvaćala ga sa svim njegovim potrebama i strahovima. Vrlo brzo mi je postalo jasno da je put kojim želim krenuti i razvijati se u svojoj karijeri usmjeren radu s djecom, školske i predškolske dobi, te s mladima, stoga su i moje dodatne eduakcije i stručana usavršavanja upravo iz tog područja.  U mojem osobnom i profesionalnom razvoju svakoko je veliki značaj imala edukacija za gestalt psihoterepeuta koju sam završila pri IGW -u iz Wurzburga. Psihoterapijski rad meni je otvorio nove mogućnosti za osobni rast i razvoj, dao snagu za prihvaćanje vlastitih i tuđih emocija i usavršio vještine za terapijski i savjetodavni rad s djecom i odraslima.

Jelena Klopotan

Diplomirala sam psihologiju na Hrvatskim studijima i najveći dio svog dosadašnjeg staža provela sam u radu sa djecom i mladima sa teškoćama u razvoju. Kako veliku sreću i zadovoljstvo nalazim upravo u radu s djecom, a svjesna da mi sam studij ne pruža dovoljno vještina koje smatram važnima za prepoznavanje potreba djece, posebno djece sa teškoćama u razvoju, odlučila sam se dodatno usavršavati iz područja Terapije igrom. Neke od tehnika i metoda koje sam tu naučila provodim u svom svakodnevnom radnom okruženju i uvelike mi pomažu bolje razumijeti svako pojedino dijete što smatram ključnim za uspostavljanje odnosa povjerenja koji je temelj za daljni terapijski rad.

Nakon studija psihologije, odlučila sam svoja znanja i vještine za rad s ljudima dalje upotpunjavati i usavršavati te am upisala edukaciju iz Realitetne terapije i trenutno sam u procesu supervizijske godine. Ono što me privuklo realitetnoj terapiji je uvjerenje koje proizlazi iz ideje usklađivanja sa drugim ljudima te vjere u snage i potencijale svakoga od nas. Ta uvjerenja nastojim živjeti kroz svoje profesionalne i privatne odnose što mi pomaže u svakodnevnom radu s ljudima kroz davanje podrške za preispitianje percepcije, uvjerenja i ponašanja koja nam otežavaju situacije u kojima se nalazimo.

Lana Penezić

Oduvijek su me zanimali i pomalo mučili okviri kojima društvo ograničava i prostori kojima otvara slobodu za djelovanje pojedinaca i zajednica. Želja za istraživanjem društva motivirala me da završim sociologiju i filozofiju te Mirovne studije. Istim putem, nakon studija, aktivirala sam se u nevladinom sektoru. Bavila sam se fenomenima i direktno radila s mladima, ženama koje su preživjele obiteljsko nasilje, učenicima s poteškoćama u učenju, tražiteljima azila i azilantima. Tu sam, zahvaljujući susretima s ljudima i njihovim pričama, došla u kontakt s potrebom za daljnjim usavršavanjem, ovaj put u segmentu dubljeg razumijevanja osoba. Pojedinki i pojedinaca koji čine zajednicu kao što zajednica čini njih. I, negdje na ovom mjestu započinje moje putovanje s ´gestaltom´ kroz rad na samoj sebi i stjecanje važnih znanja i vještina za rad s ljudima. Završila sam edukaciju iz gestalt psihoterapije pri IGW-u te pod supervizijom radim posljednjih nekoliko godina. U Savjetovalištu Luka Ritz pokrenula sam Studentsko savjetovalište. Ovdje radila sa studentima koji su se javljali zbog krize identiteta, depresije, osjećaja tjeskobe i besperspektivnosti, napada panike, poremećaja u prehrani, osjećaja nepripadnosti, poteškoća u bliskim odnosima i komunikaciji, usamljenosti, nesigurnosti, zbog poteškoća s polaganjem ispita i završetkom fakulteta kao i egzistencijalnih nedoumica. Danas psihoterapijski rad radim pod okriljem Lanterne. Susrećem se s klijentima koji tragaju za odgovorima na poznata i nepoznata pitanja, tragačima za ispunjenijim životom. Želim biti podrška na tom/tim putovanjima uzimajući u obzir kompleksnost svake osobe, specifičnost trenutka te konkretnost društvenog okruženja.

Ljiljana Josipović

Za sebe mogu reći da sam u jednom meni važnom trenutku u životu, kada je bilo poprilično svjetla u meni samoj dobila nenadani odgovor na davno postavljeno pitanje, što i kako istinski želim raditi. Tada sam bila već diplomirani liječnik na početku svoje karijere i osjećala sam da mi je potrebno još znanja i vještina kako bih osobu, čovjeka promatrala što cjelovitije i shvatila uzroke nekih naših bolesti i stanja. Shvatila sam da znanje o tijelu koje sam stekla nije dovoljno da bih mogla razumjeti i istinski pomoći. O emocijama, vitalnoj snazi i samoiscijeljujućim sposobnostima sam vrlo malo znala i zapravo te aspekte nisam smatrala važnim sve dok meni osobno nije postalo važno. Uložila sam trud i energiju i dodatno se educirala u Homeopatiji i Gestalt psihoterapiji što mi je omogućilo da prvo bolje upoznam sebe i otvorilo put ka drugačijem pristupu u radu s ljudima. Osvijetlilo je meni do tada poprilično nepoznata područja ljudske prirode i uzročno posljedične veze između tijela i psihe. Znanje, vještine i životno iskustvo koje sam stekla do sada mi pomažu da bolje obavljam posao školskog liječnika, pruža dobre temelje za moj psihoterapeutski rad kao i za rad u Centru Lanterna.Više o meni i o temama koje me zanimaju možete naći na stranici http://www.ukontaktu.net/psihoterapija.