Terapija igrom je terapijski pristup koji se temelji na razvojnim postavkama, odnosno polazi od činjenice da je igra najprirodniji način izražavanja i učenja djece.

Terapija igrom je proces u kojem dijete samo odabire predmete, simbole ili vrste igre kako bi se izrazilo i na taj način proradilo svoje brige, osjećaje, strahove. Namijenjena je prvenstveno djeci od 3 do 12 godina, iako ju je moguće primijeniti i u starijoj dobi, ovisno o individualnim karakteristikama djeteta. Korisna je za djecu sa socijalnim i emocionalnim problemima koji, između ostalog, obuhvaćaju poteškoće u upravljanju i regulaciji emocija, pažnji i koncentraciji i teškoće u uspostavljanju socijalnih kontakata te kod djece koja su proživjela gubitak bliske osobe, razvod roditelja ili neki drugi stresni ili traumatski događaj. Također, terapija igrom može biti blagotvorna i za djecu s teškoćama iz autističnog spektra, ADHD-om te kod djece koja odstupaju u nekom području razvoja.

Terapeuti u terapiji igrom obučeni su za promatranje i olakšavanje samog procesa terapije. Osnovni cilj je pomoći djetetu poboljšati samopouzdanje i samopoštovanje, izgraditi vještine za nošenje sa stresnim i frustrirajućim situacijama, poticati usvajanje socijalnih vještina i usmjeravati na socijalno prihvatljiv način funkcioniranja i ponašanja i to kroz aktivnost koja je djetetu uvijek prihvatljiva i ugodna te nadasve korisna, a to je igra.

 

Novosti i obavijesti

O psihoterapiji...

Geštalt

Gestalt psihoterapija je humanistički psihoterapijski pravac, koja ima niz oblika i podvrsta: individualna i grupna psihoterapija, terapija za djecu, terapija parova i obiteljska terapija, coaching.

sav tekst...

Realitetna

Realitetna terapija je psihoterapijski pristup u kojem se terapeut kroz proces samoprocjene, a preko teškoća koje klijent izražava i navodi, povezuje s klijentom.

sav tekst...

Terapija igrom

Terapija igrom je terapijski pristup koji se temelji na razvojnim postavkama, odnosno polazi od činjenice da je igra najprirodniji način izražavanja i učenja djece.

sav tekst...